×
Nasze strony internetowe
 
> SWITZERLAND-4YOU > COMPANY-SWISS > SWISS IT SOLUTIONS
 
Nasz adres:
Schochenmuhlestrasse 6
CH-6340 Baar
Switzerland
Tel. +41-61-505-0001
 
  English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Polski | עברית | 中文 | العربية | 日本語 | Русский
 
 Biuro rodzinne w Szwajcarii dla osób szczególnie zamożnych STRONA GŁÓWNA ARTYKUŁY MAPA STRONY Fortuna
nie lubi
rozgłosu
 
 
Biznes i ochrona
aktywów w Szwajcarii

Nieruchomości i
pobyt w Szwajcarii

Zarządzanie majątkiem
w jurysdykcji szwajcarskiej

Biuro rodzinne
w Szwajcarii

Michael Baer,
ekspert ds. biznesowych

 
Nasz adres:
MB GROUP SWITZERLAND AG
Schochenmuhlestrasse 6
CH-6340 Baar
office@mb-group.ch
Tel: +41-61-505-0001
 
Speak to MB GROUP via Telegram  Speak to MB GROUP via Viber  Speak to MB GROUP via Threema  Speak to MB GROUP via WhatsApp  Speak to MB GROUP via Skype  Speak to MB GROUP via Facebook Messenger

Elektroniczna wizytówka
vCard
 

Konsultacje z prezesem
MB GROUP SWITZERLAND
 
ZAREJESTRUJ SIĘ

 
 
Helping lonely people
find their family
happiness
 

 
marriageagency.family
 
 
Swiss Messenger Threema –
genuine privacy and security
 

 
Download to your phone

Biuro rodzinne w Szwajcarii dla
osób szczególnie zamożnych
 

 
 
 
“Potrzeba wielkiej zuchwałości i ostrożności, aby
zbić fortunę, a gdy już się ją posiada, potrzeba
ich dziesięć razy tyle, aby ją utrzymać.”
Nathan Rothschild (1777–1836)

 
Najskuteczniejszą metodą utrzymania i pomnażania kapitału przez rodziny szczególnie zamożne w kolejnych pokoleniach jest stworzenie odpowiednio funkcjonującego biura rodzinnego.
Coraz większa liczba rodzin decyduje się na biuro rodzinne, zdając sobie sprawę, że specyficzne problemy, z jakimi mają do czynienia, mogą być rozwiązane tylko w drodze usług wykraczających poza tradycyjne zarządzanie aktywami. Obowiązkiem biura rodzinnego jest zarządzanie imperium milionerów zgodnie z długofalowymi celami rodziny.
Podstawową zasadą funkcjonowania biura rodzinnego – zdaniem MB GROUP – jest koncentrowanie się na zapewnieniu kompleksowych usług i ochronie osobistych interesów, szczególnie w aspektach finansowych.
 


Możemy pomóc Państwu w stworzeniu
wydajnego biura rodzinnego w Szwajcarii


Podatkowe i prawne aspekty zarządzania majątkiem rodzinnym
Usługi prawne i podatkowe biura rodzinnego to najprawdopodobniej najcenniejsze usługi dla niezwykle zamożnych rodzin. Odpowiednia struktura aktywów rodzinnych powinna ograniczać konsekwencje podatkowe dla rodziny i zapewnić sprawne przeniesienie dziedziczonego majątku.
 
Zarządzanie aktywami finansowymi
Biuro rodzinne może pomóc Państwu w odnalezieniu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących kapitału rodziny, udzielanych w oparciu o analizę rynków papierów wartościowych i nieruchomości.
 
Zarządzanie nieruchomościami
Biuro rodzinne jest wiarygodnym pośrednikiem i kontrolerem transakcji związanych z zarządzaniem nieruchomościami rodzinnymi w różnych państwach na całym świecie.
 
Osobiste wsparcie w biznesie
Aby życie członków rodziny było łatwiejsze, biuro rodzinne MB GROUP może zająć się wszystkimi kwestiami i formalnościami związanymi z prowadzeniem rodzinnego interesu.
 
Pomoc w sytuacjach krytycznych
Czasami rodzina może znaleźć się w sytuacji wymagającej szybkiego rozwiązania delikatnych spraw. MB GROUP prowadzi biuro rodzinne, które może – szybko i bez rozgłosu – pomóc w odnalezieniu najlepszych specjalistów, aby rozwiązać wszelkie problemy, jakie mogą stanąć na Państwa drodze.
 

Pięć powodów, dla których rodzina zamożna
decyduje się na biuro rodzinne


aktywa finansowe rodziny urastają do poziomu wymagającego pełnoetatowego, profesjonalnego zarządzania
czas, jaki członkowie rodziny muszą spędzać na zarządzaniu aktywami, odciąga ich od prowadzenia firmy, co może negatywnie wpłynąć na interesy
członkowie rodziny chcą oddzielić zarządzanie osobistymi aktywami finansowymi od zarządzania aktywami firmowymi w celu zachowania poufności
fachowa wiedza założycieli nie jest już dostępna; kolejne pokolenie nie chce przejmować odpowiedzialności za zarządzanie kapitałem rodzinnym
potrzeby rosnącej liczby członków rodziny, wymagające coraz bardziej zróżnicowanych rozwiązań w zakresie zarządzania, nie mogą być skutecznie zaspokojone z wykorzystaniem istniejących zasobów rodziny
 


MB GROUP może pomóc Państwa rodzinie w realizacji długofalowych celów, działać w jej interesie i pracować na korzyść wszystkich jej członków. Biuro rodzinne to punkt kompleksowej obsługi umożliwiający zarządzanie majątkiem wielu pokoleń.
 
 

Chcą Państwo zabezpieczyć
rodzinny kapitał w Szwajcarii?

 
 

Contact MB GROUP SWITZERLAND AG Follow MB GROUP SWITZERLAND AG Follow MB GROUP SWITZERLAND AG Follow MB GROUP SWITZERLAND AG

 
  STRONA GŁÓWNA  |  ARTYKUŁY  |  MAPA STRONY
 
  © Copyright 2004-2024  MB GROUP SWITZERLAND AG  Aspekty prawne
 
 
Tel. +41-61-505-0001  
 
office@mb-group.ch