×
Browse our sites
 
> SWITZERLAND-4YOU > COMPANY-SWISS > RESIDENCE SWITZERLAND > SWISS BOOKKEEPING > SWISS IT SOLUTIONS
 
Our address:
Schochenmuhlestrasse 6
CH-6340 Baar
Switzerland
Tel. +41-44-771-2500
 
English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Polski | עברית | 中文 | العربية | 日本語 | Русский 
 
כסף גדול
צריך שקט
ושלווה
מפת האתר כתבות עמוד הבית פמילי אופיס בשוויץ לבעלי הון אישי רב מאוד 
 

'פמילי אופיס' בשוויץ
לבעלי הון רב
 

 
עסקים והגנה לנכסים

נדל"ן ומגורים בשווייץ

ניהול נכסים בשווייץ

פמילי אופיס בשווייץ

מיכאל בר, מומחה לעסקים

 
:כתובתנו
MB GROUP SWITZERLAND AG
Schochenmuhlestrasse 6
CH-6340 Baar
office@mb-group.ch
Tel: +41-44-771-2500
 
Speak to MB GROUP via Telegram  Speak to MB GROUP via Viber  Speak to MB GROUP via Threema  Speak to MB GROUP via WhatsApp  Speak to MB GROUP via Skype  Speak to MB GROUP via Facebook Messenger

כרטיס ביקור אלקטרוני
vCard
 

קבלת ייעוץ ע"י נשיא
MB GROUP SWITZERLAND
 
כניסה

 

kMeet – Swiss secure
videoconferencing solution
 

Create a meeting.
Free.

Swiss Messenger Threema –
genuine privacy and security
 

 
Download to your phone

 
 
 
“יש צורך באומץ לב רב ובזהירות רבה כדי ליצור הון רב, ולאחר
שיצרת אותו יש צורך בתבונה רבה פי עשר על מנת לשמור עליו.”
נתן רוטשילד (1777–1836)

 
הגישה היעילה ביותר עבור משפחות בעלות הון רב לשימור ולהגדלת ההון לאורך הדורות היא יצירה של 'פמילי אופיס' יעיל ומוסדר.
מספר הולך וגדל של משפחות משתמשות ב'פמילי אופיס' מתוך הבנה שהדרך היחידה לפתור את הבעיות הספציפיות שניצבות בפניהן היא להיעזר בשירותים שמעבר לניהול נכסים מסורתי. ה'פמילי אופיס' נושא באחריות לניהול האימפריה השווה מיליוני דולרים בהתאם ליעדי המשפחה לטווח הארוך.
 
העקרון הבסיסי מאחורי ה'פמילי אופיס' – כפי שאנו ב-MB GROUP SWITZERLAND AG רואים זאת – הינו מתן שירותים מקיפים והגנה על האינטרסים האישיים שלכם, הלקוחות, ובראש ובראשונה על ההיבטים הפיננסיים של חייכם.
 


נוכל לסייע לך ליצור 'פמילי אופיס' יעיל בשוויץ


היבטי מיסוי והיבטים משפטיים של ההון המשפחתי
השירותים המשפטיים ושירותי המס של ה'פמילי אופיס' הם ככל הנראה השירותים החשובים ביותר עבור משפחות עשירי העל. יצירת המבנים המתאימים עבור נכסי המשפחה יוכלו למזער את עול המיסים על המשפחה ולהבטיח העברה חלקה של כספי ירושה.
 
ניהול נכסים פיננסיים
ה'פמילי אופיס' של MB GROUP יעזור לכם למצוא את התשובות לסוגיות רבות בנוגע לרכוש המשפחתי שלכם על סמך ניתוח של שוק ניירות הערך ושוק הנדל"ן.
 
ניהול מקרקעין
ה'פמילי אופיס' משמש גם ולתיווך ולבקרת עסקאות בכל הקשור לניהול הנדל"ן שברשות המשפחה במדינות שונות ברחבי העולם.
 
סיוע אישי בניהול העסקים
על מנת להקל על חייהם של בני המשפחה, בעזרת ה'פמילי אופיס' של MB GROUP ניתן לטפל בכל העניינים והמחויבויות הכרוכות בניהול העסקים המשפחתיים.
 
סיוע במצבי חירום
משפחות נקלעות לעיתים למצבים שבהם יש צורך במתן מענה מיידי לבעיות עדינות. בעזרת ה'פמילי אופיס' של MB GROUP תוכלו למצוא את אנשי המקצוע הטובים ביותר – במהירות רבה וללא פרסום מיותר – על מנת לפתור כל בעיה שניצבת בפני המשפחה.
 

חמש סיבות למשפחות עשירות להשתמש בשירותי 'פמילי אופיס'


הנכסים הפיננסיים של המשפחה הגיעו לרמה שמצריכה ניהול מקצועי שוטף.
הזמן שנדרש מהמשפחה לניהול נכסיה פוגע בניהול התקין של העסק, והדבר עלול להשפיע עליו לרעה.
בני המשפחה מעוניינים ליצור הפרדה בין ניהול הנכסים הפיננסיים האישיים שלהם ואלה של העסק
    מטעמי חשאיות.
המומחיות של הפטריארך המייסד אינה זמינה עוד מסיבה זו או אחרת; הדור הבא אינו מוכן לשאת
    באחריות לניהול ההון המשפחתי.
התרבות בני המשפחה מובילה לדרישות הולכות וגוברות ולמגוון רחב יותר של פתרונות ניהול, ולא ניתן
    לספק מענה יעיל לצרכים הללו על בסיס המשאבים הקיימים של המשפחה.
 


חברת MB GROUP תוכל לעזור לכם להשיג את היעדים ארוכי-הטווח של המשפחה, לשרת את האינטרסים שלה, ולעבוד בצורה שתועיל לכל בני המשפחה. ה'פמילי אופיס' שלנו מהווה פתרון מרכזי וכולל לניהול ההון המשפחתי המצטבר.
 
 

תרצה להבטיח את הון המשפחה שלך בשווייץ?

 
 

Contact MB GROUP SWITZERLAND AG Follow MB GROUP SWITZERLAND AG Follow MB GROUP SWITZERLAND AG Follow MB GROUP SWITZERLAND AG

 
  Tel. +41-44-771-2500
 
  office@mb-group.ch
 
 
עמוד הבית  |  כתבות  |  מפת האתר  
 
היבטים משפטיים  MB GROUP SWITZERLAND AG © Copyright 2004-2023